Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Wysyłając zapytanie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej w Polityka prywatności

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Wysyłając zapytanie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej w Polityka prywatności

Procedura AML
(przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)

Wdrożenie procedur i wsparcie Kancelarii RPMS

z zakresu AML

Obowiązek wdrożenia procedur z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy dotyczy szerokiej grupy podmiotów zwanych instytucjami obowiązanymi. Są to głównie podmioty związane z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym, ale nie tylko. Do tej kategorii należą także księgowi, galerie sztuki, czy pośrednicy nieruchomości.

Sprawdź, czy potrzebujesz wewnętrznej procedury AML

Obowiązek posiadania wewnętrznej procedury AML wynika z art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 50 ustawy AML, obowiązek posiadania wewnętrznej procedury AML został nałożony na wskazane w ustawie instytucje obowiązane. Lista tych podmiotów jest długa, a obejmuje podmioty działające w branżach, które uznano za szczególnie ważne w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Według ustawodawcy, prywatni przedsiębiorcy, którzy dysponują największą wiedzą o swoich klientach i przepływie ich środków pieniężnych, muszą być jednym z ogniw systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Bez pomocy instytucji obowiązanych, organy nadzoru nie są w stanie kontrolować rynku pod tym kątem, w związku z czym posiadanie procedury AML jest dla tych podmiotów obligatoryjne.

Wdrożenie AML w trzech krokach

Aby wdrożyć procedurę AML w instytucji, musisz
01

Sporządzić wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z koniecznymi załącznikami

02

Przeprowadzić ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Twojej działalności.

03

Przeanalizować, kto w Twojej działalności będzie wykonywał obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, i zapewnić ich udział w szkoleniu z zakresu AML.

Kwestie związane z analizą ryzyka i wewnętrzną procedurą AML są skomplikowane. Sprawy nie ułatwia fakt, że popełnienie błędów w tym zakresie może Cię sporo kosztować.

Nie musisz zajmować się tym samodzielnie. Wdrożymy procedury AML za Ciebie. Przeprowadzimy niezbędne zmiany, szkolenie dla personelu, zadbamy o przestrzeganie przepisów AML w Twojej instytucji. Skorzystaj ze wsparcia naszych specjalistów:

Rozwiązania w zakresie wdrożenia procedur AML

Realizujemy wdrożenia w ramach: (A) pakietów lub (B) dedykowanych rozwiązań:

Gotowe pakiety dla instytucji obowiązanych

Pakiety obejmują obsługę:

 • kantoru walut wirtualnych,
 • kantoru walut tradycyjnych,
 • pośredników nieruchomości,
 • biur rachunkowych.

Dlaczego można to przygotować jako gotowy produkt? Dlatego, że mamy wypracowane standardy AML, z uwzględnieniem także wytycznych organów nadzorczych dla danej branży, np. NBP dla kantorów, dla takich podmiotów.

Pamiętaj tylko, że są elementy, które zawsze są zmienne. Choćby dokument oceny ryzyka instytucji obowiązanej – twoje ryzyko oceniamy, więc nie można jej ocenić na gotowo. Byłoby to wadliwe, a organy nadzoru na takie szablony nieuwzględniające ryzyka konkretnej instytucji zwracają uwagę jednoznacznie negatywnie.

Co zawiera pakiet i dlaczego on jest wyczerpujący?

 1. Procedura AML (tutaj całość KYC oraz anonimowe zgłaszanie naruszeń) – dokument napisany praktycznie, czytający wie jakie są jego obowiązki i po który formularz ma sięgnąć w relacji z klientem. Nie przepisujemy ustawy!
 2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
 3. Załączniki do Procedury AML:
  1. oświadczenie dla pracowników / współpracowników
  2. wzór uchwały o wprowadzeniu procedury
  3. formularz danych klienta (osoba fizyczna) z ankietą oceny ryzyka klienta
  4. formularz danych klienta (osoba prawna i jednostka organizacyjna) 
z ankietą oceny ryzyka klienta
   formularz anonimowego zgłoszenia naruszeń
  5. oświadczenie dot. beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej
  6. oświadczenie dot. beneficjenta rzeczywistego
  7. proof of funds osoby prawnej i jednostki organizacyjnej
  8. proof of funds osoby fizycznej
  9. oświadczenie pep osoby fizycznej
  10. lista sygnałów alarmowych – tzw. red flags
  11. listy państw uwzględnianych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  12. lista branż podwyższonego ryzyka
  13. kontrola wewnętrzna – raport
  14. checklista kyc

Dokumenty przekazujemy Ci “na gotowo” do stosowania. Nie musisz nic uzupełniać sam ani generować. To nasze zadanie, abyś otrzymał Procedurę dla swojej działalności. Czytelną, praktyczną i ocenioną pozytywnie przez organy przy ewentualnej kontroli.

Nasz cennik
Biuro rachunkowe
Kantor walut tradycyjnych
Kantor walut wirtualnych
Pośrednik nieruchomości

A

 • Procedura AML
 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
 • Załączniki do procedury
Biuro rachunkowe 1000 zł netto
Kantor walut tradycyjnych 1200 zł netto
Kantor walut wirtualnych 1200 zł netto
Pośrednik nieruchomości 1000 zł netto

B

 • Szkolenie AML (do 4 osób)
Biuro rachunkowe 600 zł netto
Kantor walut tradycyjnych 600 zł netto
Kantor walut wirtualnych 600 zł netto
Pośrednik nieruchomości 600 zł netto

C

Rekomendowane

Pakiet A+B

 • Procedura AML
 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
 • Załączniki do procedury”
 • Szkolenie AML
Biuro rachunkowe 1300 zł netto
Kantor walut tradycyjnych 1500 zł netto
Kantor walut wirtualnych 1500 zł netto
Pośrednik nieruchomości 1300 zł netto

Dedykowane wdrożenie

Dokumentację w zakresie AML sporządzamy w sposób dedykowany, czyli po poznaniu Państwa potrzeb i z indywidualnym podejściem do danej branży

Jest to w szczególności polecane gdy mamy do czynienia z dużą instytucją obowiązaną lub nieszablonowym modelem funkcjonowania (np. status instytucji obowiązanej z uwagi na bycie centrum usług wspólnych lub dealerem samochodów przyjmującym wysokie kwoty gotówki).

Jak wygląda takie wdrożenie?

 • Opisują Państwo swoją działalność, jej funkcjonowanie, profil klienta, a także podają inne informacje, o które poprosimy, a które są konieczne do sporządzenia procedury AML
 • Zdarza się w dedykowanych wdrożeniach, że potrzebne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, które Państwo już posiadacie, np. w ramach organizacji macie już procedurę whistleblowing lub onboardingu dostawców, a nasze dokumenty muszą być z tym spójne oraz wykorzystywać zasoby techniczne, którymi już dysponujecie.
 • Przygotowujemy procedurę AML – dokument kompleksowo opisujący wszystkie zasady i czynności wykonywane w ramach AML w Państwa działalności. Nie będzie potrzeby odrębnego sporządzania procedury KYC, czy też procedury whistleblowing (anonimowe zgłaszanie naruszeń).
 • Powstaje ocena ryzyka instytucji obowiązanej według wypracowanej przez nas metodologii badania ryzyka.
 • Sporządzamy załączniki do procedury AML, dopasowując je do Państwa działalności, w tym w szczególności profilu klienta i świadczonych usług. Mowa tu m.in. o wzorach raportów, oświadczeniach dla pracowników, formularze KYC.
 • Przekazujemy Państwu procedurę AML – jeżeli mają Państwo na tym etapie jakieś pytania, na wszystkie odpowiadamy.
 • Istnieje możliwość nagrania opcjonalnego szkolenia dla pracowników – pozwoli to Państwu przekazywać materiał szkoleniowy nowym pracownikom lub osobom, które w danym terminie nie mogły w szkoleniu wziąć udziału.
 • Do każdego szkolenia wydajemy imienne certyfikaty uczestnictwa.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Wysyłając zapytanie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej w Polityka prywatności

Wdrożenie procedury AML krok po kroku

Harmonogram wdrożenia
Krok 1
01

Sporządzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Opracujemy dla Ciebie kompletną procedurę AML, która uwzględni indywidualne uwarunkowania Twojej działalności, a także wszelkie wymagane dokumenty (formularze, ewidencje, gotowe oświadczenia do pobrania m.in. o statusie PEP).

Procedura AML to dokument, który zawiera m.in. czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy, a także środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem.

W dokumencie tym znajduje się również spis zasad, które dotyczą:

 • rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy,
  przechowywania dokumentów oraz informacji związanych z AML,
 • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji GIIF (Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej),
 • upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów AML,
  zgłaszania potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń dot. AML,
 • kontroli wewnętrznej w zakresie AML.

Skorzystaj z naszej oferty – po przeczytaniu przygotowanej przez nas procedury AML będziesz wiedział(-a), co robić. Nie są to szablony, których stworzenie polega na przepisaniu treści ustawy, za którymi bardzo nie przepadają organy kontrolne – dokumenty, które otrzymasz, będą zindywidualizowane i dostosowane do Twojej działalności

Krok 2
02

Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Twojej działalności

Ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu nie jest takie samo w każdej instytucji obowiązanej. Dlatego mają one obowiązek przeprowadzić jego analizę i sporządzić dokument oceny ryzyka.

Ocena poziomu ryzyka przeprowadzana jest z uwzględnieniem czynników dotyczących:

 • klientów,
 • świadczonych usług,
 • kraju i obszaru geograficznego,
 • źródła pozyskiwania klientów i kanałów,
 • ryzyka jakościowego.

Uzyskany poziom ryzyka stanowi dla instytucji obowiązanych bardzo istotny punkt odniesienia. Określa on bowiem, w jakim stopniu dana instytucja jest podatna na wykorzystanie w procederze prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, co z kolei determinuje konieczność zastosowania adekwatnych środków zapobiegania takim ryzykom i eliminowania ich.

Krok 3
03

Przeprowadzimy szkolenie AML dla osób zarządzających i dla pracowników

Prowadzimy również szkolenia AML, na których przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy.

 • Wyjaśniamy definicje związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 • Pracownicy otrzymują wytyczne m.in. w zakresie raportowania do GIIF i innych obowiązków, jak np. KYC (identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta) oraz analiza ryzyka klienta.

Szkolenie AML z kancelarią RPMS to porcja przydatnej, praktycznej wiedzy dla instytucji obowiązanych. Co więcej, zawsze dostosowujemy je do charakteru danej działalności. Na szkoleniach odnosimy się więc do sytuacji i zdarzeń, na które powinna uważać konkretna instytucja obowiązana.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu poświadczającym zakres przekazanej wiedzy. Posiadając certyfikat, zwiększasz swoją wiarygodność w razie kontroli i wykazujesz spełnienie przesłanek ustawowych. Możliwe są także szkolenia w jęz. angielskim.

Chcesz wiedzieć, czy Twoja działalność wymaga wdrożenia procedury AML?

Nie zawsze jest to oczywiste – przykładowo, jeśli prowadzisz działalność hybrydową lub nie przekraczasz pewnych limitów gotówkowych, wykonujesz transakcje nieprzekraczające kwoty 15.000 euro, posługujesz się tylko wymianą gotówkową, czy też wtedy, gdy obsługujesz wyłącznie podmioty z grupy kapitałowej.

Nawet jeśli nie zaliczasz się do żadnej z kategorii instytucji obowiązanych wskazanych w ustawie AML, możesz zaimplementować zasady AML w ramach działań compliance, w tym w połączeniu z takimi wewnętrznymi regulacjami jak procedura bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem czy też polityka antyfraudowa.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

Oferujemy także pakiet ze szkoleniem AML.

Prowadzone przez nas szkolenia odbywają się “na żywo” w formie online, przy uczestnictwie Państwa i wybranych pracowników (łącznie max. 4 osoby), podczas którego można zadawać pytania. Po szkoleniu otrzymują Państwo prezentację i certyfikaty uczestnictwa.

Należy mieć na uwadze, że poza stawianym przez ustawę AML wymaganiem, aby osoby wykonujące czynności z zakresu AML w instytucji obowiązanej takie szkolenie przeszły, organy kontrolne w zakresie AML często oczekują na tę okoliczność dowodu – a my ten dowód, w postaci certyfikatu uczestnictwa, Państwu zapewniamy.

Przykładowy program szkolenia dla kantorów:

 • Podstawowe założenia wynikające z ustawy AML dla kantoru – czy AML stosujemy tylko do transakcji pow. 15.000 euro?
 • Uzasadnienie do objęcia kantorów Ustawą – na przykładzie „z życia” branży,
 • Podstawowe pojęcia – PEP, Beneficjent rzeczywisty, risk approach,
 • Rodzaje transakcji w działalności kantoru, w szczególności transakcje okazjonalne,
 • Ryzyko klienta – jak je badać i do czego przyda się formularz z punktacją?
 • Ryzyko nieakceptowalne (w tym listy sankcyjne 
i automatyzacja procesu sprawdzeń)
 • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta (KYC) – kogo i kiedy?
 • Ustalanie beneficjenta rzeczywistego, czyli „o mózgu operacji”
 • Case z życia wzięty „osoba kontaktująca się w imieniu klienta,
 • „Mój klient jest PEP” – czy listy PEP to dobry pomysł?,
 • Jakie dokumenty stosować i wykorzystywać w AML w kantorze?
 • Sposób przechowywania dokumentów oraz AML w styku z RODO
 • Red Flags dla sektora kantorów, czyli o bieżącej analizie przeprowadzanych transakcji
 • „Przychodzi kontrola do kantoru” – czego się spodziewać?
 • Anonimowe zgłaszanie naruszeń, czyli czy sygnaliści AML mają znaczenie
 • Pytania Uczestników

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych praktyków.

Szkolenia AML przeprowadza m.in radca prawny Kamila Wasilewska, od 2017 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Studia podyplomowe na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2008 r. doświadczenie zdobyła jako prawnik in-house w spółkach branży rynku finansowego (także w zakresie funkcji compliance officer). Posiada bogate doświadczenie we współpracy z branżą informatyczną, e-commerce, w tym również technologii finansowych (fin tech) oraz dostawców usług płatniczych. Jako AML Compliance Officer doradza podmiotom obowiązanym w zakresie organizacji działalności i tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kompleksowe usługi z zakresu AML dla Twojej działalności

Poza wdrożeniem procedur AML i szkoleń z tego zakresu, oferujemy także:

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi wsparcia w kontekście przepisów AML/CFT. Nasi reprezentanci zapewniają pomoc wszystkim instytucjom obowiązanym, działając przy tym jako doświadczeni AML Officers.

Wyznaczenie funkcji zgodności

Nie wiesz kogo wyznaczyć na specjalistę ds. AML? Pomożemy Ci podjąć wybór w tym zakresie, a także wyjaśnimy na czym polega rola osoby zajmującej to stanowisko.

Doradztwo przy identyfikacji i weryfikacji klientów (KYC – Know Your Customer)

Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej powinieneś dokonać identyfikacji i weryfikacji tożsamości swoich klientów oraz ich beneficjentów rzeczywistych (czyli osób posiadających kontrolę nad klientem).

Pomożemy Ci przygotować niezbędną dokumentację KYC, a także wyjaśnimy jak ta procedura powinna przebiegać. Możemy również przeprowadzić weryfikację klienta za Ciebie.

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu transakcji i/lub nawiązaniu stosunków gospodarczych (współpracy)

Jeśli masz wątpliwości, pomożemy Ci ocenić, czy z danym klientem (w danej sytuacji) powinieneś/wolno Ci nawiązać współpracę lub przeprowadzić z nim transakcję.

Zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i/lub prokuratora

Jako instytucja obowiązana masz obowiązek zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o każdym przypadku podejrzenia prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu.

Pomożemy Ci ocenić, czy dana sytuacja wymaga dokonania któregoś z powyższych zawiadomień. Możemy je również dla Ciebie sporządzić.

Audyt obszaru AML w Twojej działalności

Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo wykonujesz obowiązki z ustawy AML (np. sposób przeprowadzania procedury KYC lub analizy transakcji)? A może chcesz zmienić organizację obszaru AML, przykładowo poprzez uproszczenie go?

Przeprowadzimy audyt obszaru AML/CFT w Twojej działalności – zbadamy dokumentację, porozmawiamy z pracownikami, a także prześledzimy przykładowe sytuacje, w których stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec wyjaśnimy jak usprawnić obszar AML lub dokonać pożądane przez Ciebie zmiany.

Przygotujemy raport na temat Twojego kontrahenta w zakresie sankcji międzynarodowych i list sankcyjnych

W obliczu aktualnej sytuacji międzynarodowej wielu naszych klientów zastanawia się, czy może przeprowadzać transakcje i/lub podejmować współpracę z danymi podmiotami – zwłaszcza, jeśli są to przedsiębiorcy zza naszej wschodniej granicy.

Pomożemy Ci sprawdzić potencjalnego kontrahenta (w tym pod kątem jego figurowania na listach sankcyjnych), warunki transakcji, jego wiarygodność, a na koniec w formie raporty wydamy konkretną rekomendację co do współpracy.

Monitoring w zakresie zmieniających się przepisów i rekomendacji (corporate compliance)

Jako kancelaria specjalizująca się w zakresie AML, jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach, komunikatach GIIF i innych organów państwowych w zakresie dotyczącym AML. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pomożemy Ci w niezwłocznej implementacji zmian w Twojej działalności. Efekt? Zminimalizujesz ryzyko prawne i biznesowe. Będziesz działać transparentnie, sprawnie i bez zakłóceń.

Wsparcie w sporządzaniu raportów zarządczych dot. AML

Pomożemy Ci w przygotowaniu raportów zarządczych i interpretacji zgromadzonych danych. Otrzymasz od nas przejrzyste, gotowe do wprowadzenia wytyczne i sprawozdania.

Jestem zainteresowany usługami AML

Czym jest AML i pranie pieniędzy?

AML to europejska dyrektywa Anti-Money Laundering. Jej celem jest ochrona systemu finansowego przed nadużyciami oraz utrzymanie wiarygodności instytucji finansowych.

Pranie pieniędzy to przestępstwo mające na celu ukrycie pochodzenia nielegalnie zdobytych środków finansowych (a także ruchomości, nieruchomości, kryptowaluty, i inne), tak aby wydawały się one pochodzić z legalnych źródeł.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering) odnosi się do sieci przepisów, regulacji i procedur mających na celu wykrywanie nielegalnych funduszy ukrytych jako legalny dochód i ochronę systemu finansowego przed nadużyciami.

Instytucje obowiązane to przede wszystkim

banki
instytucje pożyczkowe
instytucje kredytowe i ich oddziały
alternatywne spółki inwestycyjne
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOKi)
krajowe instytucje płatnicze (KIP)
małe instytucje płatnicze (MIP)
agenci rozliczeniowi
fundusze inwestycyjne
kantory walut tradycyjnych
kantory walut wirtualnych
firmy inwestycyjne
banki powiernicze oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych
zakłady ubezpieczeń
pośrednicy ubezpieczeniowi
operatorzy pocztowi
podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych
przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach
działalność lombardowa
pośrednicy nieruchomości
księgowi i wszystkie podmioty świadczące usługi związane z doradztwem i obsługą podatkową (nawet jednoosobowe biura rachunkowe)
podmioty prowadzące działalność z zakresu tzw. offshore and company services (m.in. usługi rejestracji spółek, zapewniania siedziby, pełnienia funkcji członka zarządu)
przedsiębiorcy, fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną – jeśli przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej, lub wyższej niż 10 tys. euro w ramach jednej operacji lub kilku powiązanych
galerie sztuki i domy aukcyjne
adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi (w ograniczonym zakresie)

Działania instytucji obowiązanych mają na celu wykrywanie podejrzanych okoliczności, które mogą wskazywać na przestępstwo:

Prania pieniędzy

Art. 299 Kodeksu karnego.

„Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome, lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Finansowania terroryzmu

Art. 165a § 1. Kodeksu karnego.

„Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym […], podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Definicja prania pieniędzy zawarta w kodeksie karnym jest szeroka, ponieważ dotyczy jakiejkolwiek wartości majątkowej (a więc nie tylko pieniędzy, a również rzeczy, nieruchomości, kryptowalut, itd.); a także wiele znamion czasownikowych odnoszących się do tego, co z takimi wartościami majątkowymi można zrobić, aby dopuścić się przestępstwa prania pieniędzy (przyjmowanie, posiadanie, używanie, przekazywanie, itd.). Istotą prania pieniędzy jest “odłączenie” przestępczego charakteru od wartości majątkowych.

Pranie pieniędzy zawsze powiązane jest z innym przestępstwem, tzw. przestępstwem bazowym, które sprawiło, że dane wartości majątkowe stały się “brudne” (czyli nielegalne) przez co muszą zostać “wyprane” (np. właśnie z użyciem usług instytucji obowiązanej).

Często takimi bazowymi przestępstwami są:

 • korupcja
 • oszustwa, w tym w modelu dzisiaj popularnych oszustw w sieci
 • przestępczość narkotykowa lub zorganizowanych grup przestępczych
 • przestępstwa skarbowe, w szczególności unikanie opodatkowania.

Stosowanie wymienionych w przepisach środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane jest konieczne w przypadku:

transakcji okazjonalnej o równowartości 15 tys. euro lub większej (bez względu czy jest to jedna operacja, czy kilka powiązanych ze sobą operacji)

obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2 tys. euro lub wyższej (bez względu czy jest to jedna operacja, czy kilka powiązanych ze sobą operacji);

transakcji okazjonalnej, która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1 tys. euro;

nawiązywania stosunków gospodarczych (bez względu na kwotę);

transakcji okazjonalnej z użyciem waluty wirtualnej
o równowartości 1 tys. euro lub wyższej;

podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (bez względu na kwotę);

gotówkowych transakcji okazjonalnych o równowartości 10 tys. euro lub wyższych (bez względu czy jest to jedna operacja, czy kilka powiązanych ze sobą operacji dla wybranych instytucji obowiązanych);

wątpliwości w kwestii prawdziwości lub kompletności danych identyfikacyjnych klienta (również bez względu na kwotę).

Rozwiąż już teraz swoje wątpliwości

 • Jestem jednoosobowym biurem rachunkowym, które prowadzi tylko książki przychodów i rozchodów, nie prowadzimy tzw. pełnej księgowości – czy AML mnie dotyczy?

  Tak, od czasu nowelizacji z października 2021 r., biura rachunkowe, które nie prowadzą pełnej księgowości, także podlegają pod zastosowanie ustawy AML (zgodnie z pkt 15a ust. 1 art. 2 Ustawy).

 • Zatrudniamy jako pośrednik nieruchomości 3 osoby, mam także współpracę B2B z 3 osobami. Kogo mam przeszkolić?

  Tak, od czasu nowelizacji z października 2021 r., biura rachunkowe, które nie prowadzą pełnej księgowości, także podlegają pod zastosowanie ustawy AML (zgodnie z pkt 15a ust. 1 art. 2 Ustawy).

 • Prowadzimy księgowość dla grupy kapitałowej. Część obowiązków księgowych wykonujemy w spółce w Polsce, część w spółce w Czechach. Naszymi klientami są podmioty z grupy. 
Czy musimy wdrożyć AML?

  Jeżeli podmiot (np wydzielona spółka obsługująca grupę kapitałową) świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy inne określone w ustawie AML (np. doradztwo podatkowe), to będzie instytucją obowiązaną i będzie musiało wdrożyć procedurę AML.

 • Kiedy należy wdrożyć grupową procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

  Instytucje obowiązane wchodzące w skład grupy oraz ich oddziały i jednostki zależne z większościowym udziałem tych instytucji mające siedzibę w państwie trzecim wprowadzają grupową procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu wykonania ciążących na grupie oraz wchodzących w jej skład podmiotach obowiązków określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Obowiązek wdrożenia procedury grupowej może spoczywać również na grupach kapitałowych, w ramach których jednostki dzielą się między sobą obowiązkami, a tylko niektóre z nich przyjmują na siebie status instytucji obowiązanej (np. centrum usług wspólnych).

 • Jestem kantorem kryptowalut, który obsługuje klientów tylko na giełdzie, np. Binance. Czy muszę stosować AML?

  Tak, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy AML, podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b, są instytucjami obowiązanymi i muszą stosować rozwiązania z zakresu AML.

 • Czy jako kantor online muszę stosować AML?

  Tak, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11) ustawy AML, kantory wymiany walut online, tak jak stacjonarne kantory, mają obowiązek wdrażać rozwiązania z zakresu AML, w tym posiadać wewnętrzną procedurą.

 • Czy musimy wyznaczyć osobę Specjalisty ds. AML w organizacji?

  Tak. Każda instytucja obowiązana musi wyznaczyć specjalistę ds. AML, czyli – zgodnie z art. 8 ustawy AML – pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • Jak wdrożyć AML jako pośrednik nieruchomości?

  Na to pytanie nie ma w zasadzie jednoznacznej odpowiedzi. Wdrożenie AML składa się z kilku czynności, m.in. wdrożenia procedury, ale także dostosowania procesów w firmie, zmianie polityk czy cyklu szkoleń dla niektórych pracowników. Niejednokrotnie będzie to proces dość skomplikowany, w związku z czym warto zadbać o udział wyspecjalizowanego doradcy.

 • Jestem Biurem Usług Płatniczych. Czy muszę robić KYC klientowi, skoro transakcje przechodzą przez rachunek bankowy i robi to bank?

  Tak. Każda instytucja obowiązana, w tym biura usług płatniczych, jest obowiązana do stosowania przewidzianych ustawą AML środków bezpieczeństwa finansowego (czyli np. KYC) niezależnie od innych instytucji obowiązanych.

 • Sprawdziłem do umowy z klientem rejestr KRS, porównałem go z wpisem do CRBR i widzę, że dane się nie pokrywają. Czy powinienem zwrócić na to uwagę klientowi?

  Instytucja obowiązana odnotowuje rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta (w tym właśnie informacjami podanymi przez klienta) i podejmuje czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności – jedną z tych czynności jest oczywiście zwrócenie się do samego klienta z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

 • Jak wygląda kwestia przetwarzania danych osobowych (RODO) klientów, od których żądam przejścia procedury KYC (np. wysłania zdjęcia dowodu osobistego)?

  Instytucje obowiązane są zobligowane na gruncie przepisów ustawy AML do zbierania informacji pozwalających na identyfikację i weryfikację tożsamości klienta. To oznacza, że celem przetwarzania wyżej wskazanych danych będzie konieczność realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (czyli właśnie instytucji obowiązanej). Tym samym, instytucje obowiązane mają podstawę prawną, aby legalnie przetwarzać dane osobowe swoich klientów (np. poprzez zażądanie skanu dowodu osobistego).

  Temat “AML a RODO” pojawia się także na naszych szkoleniach.

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami

Konsekwencje niewdrożenia AML Co za to grozi?

Jeśli jesteś instytucją obowiązaną, lecz nie posiadasz procedury AML (lub posiadasz, lecz wadliwą/nieaktualną) lub nie wykonujesz innych obowiązków wynikających z Ustawy AML, ryzykujesz nałożeniem kar administracyjnych, a nawet poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Poniżej przedstawiamy sankcje, które mogą Cię za to spotkać.

Odpowiedzialność administracyjna

L. P. Kara Podmiot odpowiedzialny Okoliczności (M.IN.)
1 Publikacja informacji o IO oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra finansów. Instytucja obowiązana
 • Niewyznaczenie Specjalisty ds. AML,
 • Niesporządzenie globalnej oceny ryzyka i/lub jej aktualizacji,
 • Niestosowanie śbf w okolicznościach to uzasadniających,
 • Niedokumentowanie śbf i wyników bieżącej analizy transakcji,
 • Niewprowadzenie Procedury AML,
 • Niestosowanie się do decyzji GIIF/KNF,
 • Niewdrożenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
 • Nieorganizowanie szkoleń AML,
 • Niewykonanie zaleceń pokontrolnych GIIF,
 • Nieprzechowywanie dokumentacji w sposób wskazany w ustawie (5 lat),
 • Niestosowanie obowiązkowych środków ograniczających,
 • Nieprzekazanie GIIF/innym organom zawiadomienia.
2 Nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności Instytucja obowiązana
3 Cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej Instytucja obowiązana
4 Zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez okres nie dłuższy niż rok Osoba odpowiedzialna za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy
5 Kara pieniężna do wysokości równowartości 5 000 000 euro lub do 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

W przypadku stwierdzenia przez instytucję obowiązaną naruszenia niektórych obowiązków, organy mogą nałożyć na osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie w chwili naruszenia tych przepisów, karę grzywny do wysokości 1 000 000 zł.

Instytucja obowiązana

Osoba odpowiedzialna za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy

Odpowiedzialność karna

L. P. Kara Podmiot odpowiedzialny Okoliczności (M.IN.)
1 Kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat
Osoba działająca w imieniu lub na rzecz Instytucji obowiązanej
 • Nieprzekazanie GIIF zawiadomienia, gdy zaktualizują się ku temu przesłanki (np. przeprowadzenie podejrzanej transakcji). -Przekazanie GIIF danych nieprawdziwych/Zatajanie prawdziwych.
 • Ujawnianie osobom nieuprawnionym informacji zgromadzonych zgodnie z ustawa (np. w toku KYC).
2 Grzywna Osoba działająca w imieniu lub na rzecz IO
 • Jak wyżej, ale działanie było nieumyślne. -Udaremnianie działań kontrolnych (np. GIIF, KNF).
3 Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do 8 lat
Każdy Przyjęcie, posiadanie, używanie, przekazanie/wywożenie za granicę, ukrywanie, dokonywanie transferu lub konwersji, pomaganie przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić
lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy.
4 Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do 8 lat
Pracownik lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz IO Przyjęcie pieniędzy, dokonanie ich transferu lub konwersji, lub przyjęcie ich w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu z pkt 3 powyżej, lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.
5 Kara pozbawienia wolności do 3 lat Każdy / pracownik lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz IO Przygotowania do popełnienia przestępstw z punktów 3 i 4 powyżej.
6 Kara pozb. wolności od roku do 10 lat Każdy / pracownik lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz IO
 • Dopuszczenie się przestępstw z punktów 3 i 4 w porozumieniu z innymi osobami.
 • Osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej wskutek dopuszczenia się przestępstwa 
z punktów 3 i 4.

Nie wiesz, czy AML dotyczy Twojej działalności? Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?

A może chcesz sprawdzić prawidłowość procedur AML w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, specjalistów
od IT, podatków i księgowości.

Zaufali Nam

Masz pytania?

Skontaktuj się i sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!